PROJEKTY UE

Przedszkole Leśna Kraina

 

W naszym Przedszkolu Leśna Kraina rusza projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
pt. „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Leśnej Krainie”
nr RPMA.10.01.04-14-a614/18
łączna wartość projektu : 412 760,00 PLN
dofinansowanie projektu z UE: 330 208 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kotuń poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Leśna Kraina w okresie XI.18-X.19 oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Leśna Kraina w Cisie Zagrudzie w ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych (935h) dla 50 dzieci, a także podniesienie kompetencji 1 nauczycielki przez udział w studiach podyplomowych.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce do prowadzenia zajęć takich jak: ćwiczenia korekcyjno-ruchowe, logopedyczne, umuzykalniająco-rytmiczne a także pomocy dydaktycznych, mebli, kompletu zabawek, sprzętu multimedialnego (m.in. tablica interaktywna, komputer, urządzenie wielofunkcyjne).

Zostanie wyremontowany korytarz wraz z położeniem wykładziny trudnozapalnej. Powstanie sala do Integracji Sensorycznej z pełnym specjalistycznym wyposażeniem oraz gabinet psychologiczno – logopedyczny. Zakupione pomoce będą dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i będą posiadały stosowne atesty. Doposażenie bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia jakości oferty edukacyjnej.

W czasie trwania projektu, przedszkole będzie realizowało zajęcia z zakresu podstawy programowej zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz bezpłatne terapie: Integracji Sensorycznej, logopedyczna, psychologiczna, dogoterapia; jak również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia będą prowadzone przez wykfalifikowaną kadrę z kwalifikacjami zgodnymi z rodzajem zajęć oraz wytycznymi MEN.

Forma przekazywanych, na zajęciach treści i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP