PRZEDSZKOLIADA

Przedszkole Leśna Kraina w Cisiu Zagrudziu

Drużyna Kangura

Adresatami programu zajęć Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny. Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.

Uczestnicy systemu Przedszkoliada.pl są nazywani „Aktywnymi Przedszkolakami”.

AKTYWNY PRZEDSZKOLAK:

 • wie, jaki wpływ na jego organizm ma ruch,
 • wie, ile czasu potrzeba, by stać się sprawnym,
 • potrafi sprawić, aby ćwiczenia stały się nawykiem,
 • zna różnego rodzaju ćwiczenia z piłkami,
 • zna różne formy gier i zabaw grupowych,
 • posiada umiejętność czucia położenia i ruchów ciała w przestrzeni oraz względem ruchomego przyboru,
 • zna zasady higienicznego postępowania w odniesieniu do otoczenia,
 • wie jak bezpiecznie zachować się w czasie zajęć ruchowych,
 • rozumie, na czym polega dobre komunikowanie się i współpraca z innymi,
 • rozróżnia piłki względem dyscypliny sportu z zakresu dyscyplin składających się na program zajęć,
 • wie gdzie mieszka Kangur, jakie jest jego środowisko i jak się porusza.

Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

CELEM PROWADZONYCH ZAJĘĆ JEST:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę,
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej,
 • radzenie sobie z konfliktami,
 • uświadomienie dzieciom ich możliwości,
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw,
 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej,
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka,
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników,
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości,
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną,
 • wszechstronne rozwijanie osobowości,
 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób,
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play,
 • poszanowanie cudzego mienia.

Program jest realizowany w wymiarze jednych zajęć tygodniowo w grupach maksymalnie 12-osobowych. Czas trwania zajęć jednej grupy to 30 min.

 

 

Zdjęcie autorstwa Dominika Roseclay z Pexels

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP