TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Przedszkole Leśna Kraina w Cisiu Zagrudziu

Profilaktyka logopedyczna

Mowa jest narzędziem komunikacji wpływającym na całokształt rozwoju dziecka. Za jego pośrednictwem, mały człowiek poznaje świat, zdobywa informacje, pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Sprawność komunikacyjna w znacznej mierze determinuje możliwości człowieka, a okres przedszkolny to czas jej intensywnego rozwoju, dlatego tak ważne jest profilaktyka logopedyczna.

Program grupowych zajęć logopedycznych prowadzonych w Przedszkolu „Leśna Kraina” skierowany jest do wszystkich dzieci, zarówno tych, które podczas badań przesiewowych zostały zakwalifikowane do indywidualnej terapii, jak również tych, których rozwój mowy oceniony został jako prawidłowy. Nadrzędnym celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło porozumiewać się z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci, poszerzanie słownika oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

Zajęcia logopedyczne ukierunkowane są na:

 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • wyrobienie prawidłowego toru oddechowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • doskonalenie artykulacji
 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • kształtowanie dojrzałego sposobu połykania
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie czynnego i biernego słownika

Cele te będą osiągane za pomocą różnorodnych ćwiczeń logopedycznych:

 • ćwiczenia słuchowe - ćwiczenia odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek.
 • ćwiczenia oddechowe - wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi, wyrabianie oddechu przeponowego.
 • ćwiczenia głosowe - ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
 • ćwiczenia artykulacyjne - usprawnianie motoryki narządów mowy, gimnastyka buzi i języka na wesoło, poznanie sposobów właściwej artykulacji poszczególnych głosek.
 • ćwiczenia leksykalne - rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie.

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP