TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Przedszkole Leśna Kraina w Cisiu Zagrudziu

Rozwój człowieka określany jest między innymi według schematów zwanych „kamieniami milowymi” rozwoju w okresie dzieciństwa. Nie zawsze i nie u wszystkich ma on harmonijny przebieg. Niewielkie odstępstwa od podanych poniżej kompetencji, nie muszą stanowić o zaburzeniu rozwoju. Niezbędne jest wnikliwe obserwowanie dziecka, ale również uwzględnienie wielu różnorakich czynników mających wpływ na przebieg i pokonywanie poszczególnych szczebli na etapach rozwoju. W przypadku pojawienia się problemów warto je skonsultować z wychowawcą dziecka, pedagogiem czy psychologiem w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz ewentualnego wsparcia w postaci dodatkowych ćwiczeń czy rozpoczęcia terapii ukierunkowanej na pomoc w danej kwestii.

Terapia psychologiczna – oparta jest na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej oraz intelektualnej. Psycholog w trakcie zajęć koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia, koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.

Stadia i „kamienie milowe” rozwoju w okresie dzieciństwa

Niemowlęctwo 0 - 2 lata

 1. Niemowlę odkrywa świat przez bezpośredni kontakt sensoryczno - motoryczny
 2. Pojawienie się emocji
 3. Rozwój stałości przedmiotu oraz lęku przed separacją
 4. Krytyczny okres przywiązania: bezpieczna więź rodzic – dziecko przyczynia się do zaufania oraz zdrowego rozwoju niemowlęcia
 5. Początek użycia dźwięków i słów do komunikacji

Wiek przedszkolny 2 - 6 lat

 1. Użycie wielu słów i symboli do komunikacji
 2. Trening czystości
 3. Główną perspektywą jest egocentryzm, ale dzieci w tym wieku zdają sobie sprawę z różnic w sposobie patrzenia innych
 4. Używanie wyobraźni, udział w zabawach opartych na udawaniu
 5. Wzrastające poczucie autonomii i kontroli nad otoczeniem
 6. Rozwój umiejętności związanych z gotowością szkolną

Średnie dzieciństwo 6 - 10 lat

 1. Rozwój zdolności społecznych, fizycznych i uczenia się
 2. Rozwój myślenia logicznego i rozumowania
 3. Nasilenie interakcji z rówieśnikami
 4. Wzrost samokontroli i panowania nad emocjami

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP