JĘZYK ANGIELSKI

Przedszkole Leśna Kraina w Cisiu Zagrudziu

Rozpoczynając naukę języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, dziecko szybciej uczy się i zapamiętuje nowo poznane słowa, co ułatwi mu osiąganie dalszych sukcesów.

  • Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, gdyż miedzy 3 a 6 rokiem życia dziecko przyswaja bardzo dużo informacji, które są przechowywane w pamięci.
  • Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka.
  • Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

Metody:

  • Nowe słownictwo jest wprowadzane stopniowo niewielkimi partiami przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora.
  • Bezpośrednio materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi.
  • Dzieci, w trakcie zajęć uczą się wypowiadać pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
  • Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.
  • Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.
  • Jeśli nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

Zajęcia te prowadzone są w języku angielskim, w skład zajęć wchodzi m.in. śpiewanie piosenek, taniec, mówienie rymowanek, zabawa poprzez zabawę, nauka języka i eksperymenty. Ponadto lektor cały czas posługuje się materiałami dydaktycznymi takimi jak: kolorowe plansze, plakaty, karty obrazkowe, piosenki, rymowanki, które czynią zajęcia bardziej interesującymi oraz pobudzają dziecięcą kreatywność.

Zajęcia języka angielskiego prowadzone są dwa razy w tygodniu i w pełni realizują zagadnienia z podstawy programowej.

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP